LỰA CHỌN THANH TOÁN

I. Thanh toán tiền mặt:

– Tại IN NHANH LAM SƠN.

II. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN IN NHANH LAM SƠN:

Chủ tại khoản: MAI TUYẾT TRINH

VIETCOMBANK – 0251001459749 (CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG)

Quý khách ghi rõ nội dung chuyển khoản: Tên Người Giao Dịch.